Ako možno podpísať petíciu?

 

  1. Na podpisovom hárku bude neskôr dostupné. tu. Po spustení tejto pripravovanej petície vytlačte ho, čitateľne vyplňte všetky požadované údaje bez skratiek, podpíšte a pošlite  ho prosím poštou na adresu v ňom uvedenú. (falšovanie je trestné) Vďační budeme aj za podpisy Vašich rodinných príslušníkov, známych či kolegov.
  2. Elektronicky, vyplnením jednoduchého formulára, ktoré bude spustené so spustením petície. OZ  Naše Voľby vyvinulo unikátne elektronické podpisovanie petičných hárkov, spĺňajúce podpmienky pre potreby štátu. Takto  je možné podpísať petičný hárok komfortne na počítači, možno čoskoro aj na mobile, čím sa ušetrí veľké množstvo papiera na klasických papierových hárkoch, ktoré nakoniec nebudú potrebné a budú záťažou. 350 000 podpisov na petičných hárkoch je cca 35 000 hárkov papiera A4. Jedná sa teda o ekologický zber podpisov na petícii. Potrebné je však poznať a uviesť aj číslo Vašej elektronickej schránky zriadenej štátom na portáli www.slovensko.sk  Dostanete sa k nemu po prihlásení sa do vašej schránky a kliknutím na profil. Je to 10 miestne číslo.
  3. Elektronicky, s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu. KEP  (na Slovensku disponuje elektronicky kvalifikovaným podpisom a schránkami cca 500 000 vlastníkov s vlastnou elektronickou schránkou zriadenou štátom) Aby ste mohli elektronicky podpísať túto petíciu, treba spĺňať technické požiadavky, ako je OP s aktivovaným elektronickým čipom, PC, čítačku a aktuálne sofwarové vybavenie o ktorých sa dozviete tu