Ako možno podpísať petíciu?

 

  1. Na podpisovom hárku dostupnom tu. Po spustení tejto petície vytlačte ho, čitateľne vyplňte všetky požadované údaje bez skratiek, podpíšte a pošlite  ho prosím poštou na adresu v ňom uvedenú. (falšovanie je trestné) Vďační budeme aj za podpisy Vašich rodinných príslušníkov, známych či kolegov.
  2. Elektronicky, vyplnením formuláru. Potrebné je však poznať a uviesť aj číslo Vašej elektronickej schránky zriadenej na portáli www.slovensko.sk Dostanete sa k nemu po prihlásení sa do vašej schránky a kliknutím na profil. Je to 10 miestne číslo.
  3. Elektronicky, s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu.            (na Slovensku disponuje elektronicky kvalifikovaným podpisom a schránkami cez 480 000 vlastníkov a dokonca roka pribudne ďalších 70 000 )
  4. Aby ste mohli elektronicky podpísať túto petíciu, treba spĺňať technické požiadavky, ako je OP s aktivovaným elektronickým čipom, PC, čítačku a sofwarové vybavenie o ktorých sa dozviete tu