Prečo Posledné referendum?  • aby sme už viac nemuseli zbierať 350 000 podpisov
  • aby sme už viac nemuseli chodiť ku hlasovacím urnám 
  • aby sme už viac nemuseli míňať svoj drahocený čas
  • aby sme už viac nemuseli podozierať  5 968 možných zlyhaní (vol. okrsky)
  • aby sme už viac neboli apatický k nášmu štátu
  • aby sme už viac  zbytočne neplatili milióny za takéto referendá
  • aby sme už viac nemali korupciu v riadení štátu
  • aby už konečne bola spravodlivosť v riadení štátu

Pretože po presadeni tohoto referenda, občania už budú môcť navrhovať a rušiť zákony, odvolávať poslancov a vysokých štátnych úradníkov a rozhodovať o dôležitých celospoločenských otázkach  komfortne pohodlne zo svojho mobilu, alebo terminálu. Podrobnosti tu:

 


Pretože na Slovensku sa vystriedalo za posledných 30 rokov veľa ideológií, kresťania, socialisti, liberáli, vlastenci, národovci, demokrati, robotníci, ľavičiari, pravičiari apod., veľa politických strán, ktoré pomocou poslancov zaviedli také zákony že: spoločný štátny majetok si rozdelila (sprivatizovala do súkromných rúk) skupina spriaznených spoluobčanov s garnitúrou pri moci, ktorí väčšinu našich štátnych podnikov predali zahraničným osobám a tie si teraz obrovské výnosy posielajú do zahraničia cez rôzne poradenstvá a sprostredkovania a tieto peniaze nám nesmierne chýbajú na výstavbu diaľnic, nemocníc, priehrad, sanáciu životného prostredia, vývoj apod. To musí štát teraz nahrádzať vysokými pôžičkami  a vysokým zdaňovaním občanov. Teda neprodukujeme pre našu krajinu, ale pre zahraničie. Zo 100% sebestačnosti Slovenska je sebestačné iba na 40%, ostatné musíme dovážať. (napr. 700 kamiónov potravín denne) Tieto politické strany riadené sponzormi cez svojich poslancov vytvorili dlh vyše 60 miliárd EUR a ďalšie pôžičky sa pripravujú. A aj na priek tomu 80% občanov žije od výplaty do výplaty, takmer všetky oblasti nášho spoločného života sú v zlom stave. Občania sú nespokojný s každou vládou, ktorú zostavujú politici, ktorí nie su závislí na občanoch, ale na niečom inom. Máme teda vyše 30 ročné skúsenosti so zastupiteľskou demokraciou, ktorá nie je dobrá, pretože je hrubo zneužívaná a túto môžme nazvať zastupiteľská diktatúra .

Ak nebudú štátni úradníci pod priamou kontrolou občanov, tak tento stav bude pokračovať ďalších 30 rokov. Bolo by už načase, aby politici boli závislí na občanoch a nie na svojich sponzoroch. Preto je dôležité týmto referendom zaviazať celú NR SR , aby sa zmenil celý systém vládnutia v prospech veľkej väčšiny občanov a nie v prospech menšiny s niekoľkými vybranými  politikmi a ich sponzormi.

Žiadajme, aby ústavní činitelia ďalej už nevykonávali svoj mandát osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a aby neboli viazaní príkazmi, ale aby vykonávali svoj mandát podľa vôle  občanov a aby boli viazaný ich príkazmi.

Nedajme si zobrať moc.