Petícia


PRIESKUM na pripravovanú petíciu.

Prosím, čítajte pozorne a s porozumením, aby neprišlo k nepochopeniu.
Komentujte prosím len  k veci, čo zlepšiť, nie ako to nejde.
Klikajte na linky s komentármi a odkazmi. Paragrafové znenie bude doplnené pred spustením petície. POZOR zmena. Nakoľko otázka č.24 o predčasných voľbách 2023 už nebola aktuálná, tak bol nahradená novou aktuálnou.

Petícia
na vyhlásenie referenda o dôležitých otázkach verejného záujmu na základe Ústavy SR,    čl. 2, 93 -100


Referendové otázky


 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby namiesto jedného volebného obvodu bolo 150 a boli spravodlivo zastúpené  všetky kraje a okresy v  NR SR? (§)
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 1.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby volebné kampane kandidátov boli spoločné a za rovnakých podmienok, čím by nebol nikto z kandidátov zvýhodnený?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 2.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby aj občania mohli záväzne navrhovať a rušiť zákony?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 3.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby bolo možné voliť, odvolávať poslancov a vysokých štátnych úradníkov občanmi?
  Áno/Nie.

  Predbežný prieskum, otázka č. 4.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, ktorým sa zavedie poplatok 3% ročne z privatizovaného majetku každej fyzickej a právnickej osoby ktorá má majetok väčší ako 3.mil. EUR?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 5.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby sa mohli odtajniť zmluvy a aby všetky zmluvy so štátom boli verejné?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 6.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby  štát odstúpil od nevýhodných štátnych zmlúv.
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 7.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby riadiaci a vysokí štátni úradníci mali trestnoprávnu zodpovednosť a ručili celým svojim aj špekulatívne prepísaným majetkom?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 8.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby sa zlúčilo 15 ministerstiev na 7?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 9.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby štát nevyplácal mesačný plat štátnym úradníkom, manažérom apod. viac ako 3- násobok priemernej mzdy?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 10.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby bola možnosť mať súkromný a firemný účet v NBS za 1 EUR mesačný poplatok?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 11.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby sa na spoločné štátne akcie, výjazdy vlády (oslavy) povinne jazdilo autobusom a nie desiatkami limuzín?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 12.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby štát povinne nakupoval lieky, zdravotné služby a prístroje centrálne bez sprostredkovateľov, ale priamo od výrobcov?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 13.

  Loading ... Loading ...

  

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby sa štátne Vysoké školy povinne podieľali na vývoji softwarového vybavenia pre štátne inštitúcie a nekupovali ich niekoľkonásobne predražené od spriaznených firiem?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 14.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby štát zaviedol daň z obratu aj na HAZARD, tak ako je to pri benzíne, alkohole a tabaku?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 15.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby poradenstvo a sprostredkovanie nebola odpočítateľná položka v účtovníctve, čím sa nebude dať kradnúť a odlievať kapitál do zahraničia?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 16.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby sa zaviedla Definitíva pre vybrané štátne posty s pravidelným školeniami a kvalifikačnými testami, ktoré budú zabezpečovať odbornosť úradníkov?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 17.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby aj štát vytváral konkurenčné podniky (ako je podnikanie v súkromnom sektore, vrátane zdaňovania)?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 18.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby všetky dovážané tovary mali štátny vývozný certifikát o tom, že nie sú dotované a subvencované vyvážajúcim štátom?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 19.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby sa 13. dôchodky, rodinné prídavky, vyplácali adresne iba najslabším občanom, ktorí to potrebujú?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 20.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby peniaze v 2 pilieri spravované správcovskými spoločnosťami boli prednostne poskytované na štátne zákazky (výstavba diaľnic, nemocnice, strategických štátnych cieľov a pod)?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 21.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby občania mohli povinne hlasovať mobilným aplikáciami s jednoduchou odpoveďou ÁNO/NIE?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 22.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby každý občan bol povinne poistený v štátnej poisťovni a až následne podľa svojich možností súkromne pripoistený v akejkoľvek súkromnej poisťovni?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 23.

  Loading ... Loading ...

 

 1. Ste za to, aby NR SR prijala taký zákon, aby sa Ústavné zákony prijímali iba referendom?
  Áno/Nie

  Predbežný prieskum, otázka č. 24.

  Loading ... Loading ...


 Vďaka Vám, za ochotu prispieť k objektivite potrieb občanov.

 

 


 Poznámky k referendovým otázkam.

1.Doterajší jedno obvodový volebný systém 30 rokov využívali politické strany na nekalé politické boje o získanie štátnej moci a ekonomický zisk vo svoj prospech. V tomto jedno obvodovom volebnom systéme neboli spravodlivo zastúpené kraje ani okresy miestnymi občanmi a preto si mocenské skupiny mohli upevňovať moc centrálne v jednom obvode, kedže nie v každom okrese žije silný oligarcha, ktorý si môže dovoliť silnú politickú stranu.

1 volebný obvod = 4 400 000 voličov.
Dokonalá skrýš a veget pre poslanca, aby sa nemusel stretávať a počúvať otravnýc voličov, ktorí stale niečo chcú a otravujú.
Takže technicky nemožné sa osobne stretnúť s každým, vypočuť si jeho starosti a požiadavky v snahe, že mu poslanec pomôže.
Ani 8 volebných obvodov = cca 570 000 voličov nie je žiadna výhra, aj keď je to osemkrát menej. V tej župe sa už ťažšie poslancom schováva, ako na celom Slovensku.
Najoptimálnejšie riešenie je 150 poslancov-150 volebných obvodov = 27 000 voličov.       Tu už je veľká pravdepodobnosť, že sa poslanec už neschová a musí sa stretávať s väčšinou svojich voličov vo svojom obvode a vypočuje si požiadavky svojich voiličov osobne, alebo na svojich mítingoch ich môže informovať o tom, čo sa deje, pripravuje atď.Toto dokonale reflektuje aj na čl. 30 ods. 3 Ústavy. 
Tak isto, iba občiansky kandidáti na poslanca do NR SR by robili vo svojom malom obvode spoločnú kampaň za rovnakých podmienok. Pri takejto kampani si voliči pri viacerych osobných stretnutiach dobre preveria a rozmyslia, koho si zvolia aj bez vplyvných médií. Nie ako teraz, kde sa kandidáti raz úkážu v okresnom, alebo krajskom meste za bohatej podpory strany závislej na svojich sponzoroch a štátnej pokladni. 

 

2.Doterajšie možnosti byť zvolený do NR SR sú jednoznačne závislé na množstve peňazí politických strán, ich členov, ich sponzorov a ideológií a protiústavnej finančnej podpory štátu. Bez tohto zázemia bežný nemajetný človek, ktorý nechce byť v politickej strane niekým platený a manipulovaný, nemá takmer šancu sa dostať do NR SR. Preto by mala NR SR prijať zákon, aby v každom obvode mohol kandidovať každý občan, ktorý je starší ako 25 rokov, žije v obvode min. 5 rokov, je bezúhonný a vyzbieral vo svojom obvode min. 500 podpisov a zloží malú kauciu. Všetci kandidáti budú mať spoločnú kampaň a za rovnakých podmienok, teda budú mať spoločné mítingy vo všetkých obciach a mestách svojho obvodu za svoje vlastné a následne spoločné peniaze na spoločnú kampaň. Následne voľby prebehnú elektronickým hlasovaním v každom obvode a kandidát s najväčším počtom hlasov sa stáva poslancom. Ten môže byť aj tým istým spôsobom odvolaný. Pokiaľ by niektorý kandidát porušil tento princíp spoločnej volebnej kampane a za rovnakých podmienok, bude z volebnej kampane vyradený.

 

3.Terajšie možnosti občanov záväzne navrhovať a rušiť zákony sú veľmi obmedzené a pre bežných ľudí takmer nemožné. Občania majú možnosť navrhnúť alebo zrušiť zákony buď formou referenda, na ktoré musia vyzbierať min. 350 000 podpisov, presvedčiť väčšinu poslancov, založiť stranu alebo hnutie a dostať sa do parlamentu a tam presadiť svoje zákony, alebo formou odporu. Tak ako je to popísané tu:

 

4.Terajšia zastupiteľská demokracia a právne zriadenie neumožňuje, aby sa občania mohli podieľať na voľbách najdôležitejších vysokých štátnych úradníkov (okrem prezidenta). Toto privilégium si ponechávajú iba poslanci a vláda, ktorí si vo veľkej miere dosadzujú svojich ľudí, ktorí musia slúžiť svojim politikom a nie ľudu. Preto je dôležité, aby na návrh stavovských združení poslanci vypočúvali a voličom odporúčali na zvolenie vhodného kandidáta na generálneho prokurátora, predsedu ústavného a najvyššieho súdu, policajného prezidenta, predseda NKÚ, ÚVO, riaditeľa RTVS a občania nech sa sami rozhodnú absolútnou väčšinou všetkých voličov, kto je ich najsprávnejší kandidát, teda princíp, že vyhovuje väčšine občanov a nie úzkej skupine politikov. Je teda treba zároveň vybrať vysokých štátnych úradníkov tvrdými výberovými konaniami, nie len po odbornej stránke, ale aj po morálnej, kde bude zaručená osobná zodpovednosť.

 

5.  Za 30 rokov sa takmer všetok štátny  majetok sprivatizoval a to väčšinou  spriazneným osobám politických špičiek. Vytvorila sa skupina veľmi bohatých ľudí a skupina 80% občanov, ktorí žijú od výplaty po výplatu. Nastala veľká nerovnováha medzi bohatými a chudobnými, na základe rozdelenie bývalého spoločného majetku, bez akejkoľvek výhody pre zvyšných občanov. Preto je tento stav treba zmeniť a zaviesť poplatok (daň) z majetku, pre tých ktorí vďaka nekalej privatizácii prišli zadarmo k veľkému majetku a vďaka nemu ho môžu naďalej navyšovať na úkor chudobných. Iná cesta ako ostatným občanom spravodlivo prispieť z bývalého spoločného majetku nie je.

 

6. Každý obchod štátu so súkromnou spoločnosťou musí byť uzavretý zmluvou. Keďže naši poslanci umožnili, že sa zmluvy môžu zatajovať, tak vytvorili obrovský priestor pre korupciu a nevymožiteľnosť práva. Preto treba prijať taký zákon, aby sa všetky štátne zmluvy odtajnili a boli verejné v centrálnom registri.

 

7. Zverejnenými zmluvami vyjdu najavo veci, kde štát uzavrel nevýhodné zmluvy, čo je dostatočný dôvod na odstúpenie od zmlúv. Pokiaľ si väčšina občanov bude v referende priať od týchto zmlúv odstúpiť, tak nemôže byť medzinárodný problém. Je to vôľa ľudu, nie 76 poslancov. V prípade odstúpenia od zmluvy si obe strany musia uskutočniť vzájomné plnenia. Teda štát bude musieť zaplatiť kúpnu cenu platnú v tej dobe a poprípade investície, ktoré spoločnosť vložila do kúpenej spoločnosti. Na druhej strane odstupujúca spoločnosť bude musieť štátu zaplatiť nájomné za celú dobu, poprípade ušlý zisk. Tieto pohľadávky si zúčastnené strany môžu započítať, poprípade rozdiely doplatiť.

 

8. Náš právny stav neumožňuje postihovať úradníkov tvrdým trestom a preto sa dokáže so štátneho rozpočtu ročne stratiť cca 9 miliárd. Preto treba na tieto posty vybrať nielen odborníkov, ale títo odborníci musia si byť vedomí, že pokiaľ obzvlášť závažným spôsobom porušia správu štátneho majetku, tak im bude hroziť dvojnásobná trestná sadzba a zároveň im hrozí aj prepadnutie majetku, ale aj toho majetku, ktorý dokázateľne špekulatívne previedli na iné osoby, napríklad za účelom, aby v prípade úmyselne spôsobeným činom nemohol prísť o majetok  .

 

9. Slovensko je krajina ktorá má cca 5.5 miliónov obyvateľov a má 15 ministerstiev (zatiaľ).  Švajčiarsko má cca 8.5 miliónov obyvateľov a 7 ministerstiev a tie ešte polročne striedavo stavajú prezidenta. Zároveň možno povedať, že fungujú lepšie ako Slovensko. Ale to nie je len 13 ministerstiev, to je 13 ministrov, 13 štátnych tajomníkov, to je množstvo áut, ochranky, platov a pod. Preto je potrebné všetky ministerstvá zlúčiť.
Napr.

 

10. Z praxe vieme, že platiť vysokých štátnych úradníkov vysokými platmi sa neosvedčilo. Viacerým z nich to nestačilo a nechali sa aj tak korumpovať. Vysokým štátny úradníkom musí stačiť trojnásobok priemernej mzdy. Nie sú to nadľudia, väčšinou sú tam politicky dosadení a vlastne sa len na tom poste učia. Veď títo ľudia neprodukujú, väčšinou sú to len manažéri, ktorí riadia riaditeľov, generálnych riaditeľov, bez ktorých by sa nezaobišli, pretože celá ťarcha je aj tak na nich a veľakrát musia plniť príkazy, ktoré sú často zlé. Služba vlasti nie je o zbohatnutí.

 

11.Bankovníctvo je veľmi dobrý biznis, ale na úkor občanov a firiem. Preto sa na Slovensku tak súkromným bankám darí (na úkor občanov a firiem) a máme ich neúrekom. NBS je veľmi dobre technicky a personálne vybavená a preto treba využiť jej kapacity na to, aby mala povinnosť otvárať občanom a firmám základné osobné a firemné účty  s klasickými  službami, vrátane kartových služieb. Mesačný poplatok 1.EUR za vedenie a všetky bankové služby takéhoto účtu. Všetci občania a firmy na príjem a výdaj štátnych položiek by museli mať povinne banku NBS ako základnú, tak ako to majú politické strany, ktoré požiadajú o štátny príspevok za umiestnenie vo voľbách. Následne by občania a firmy mohli využívať všetky ostatné súkromné banky na lepšie služby.  Pri predpokladaných cca 5 miliónoch účtov pri poplatkoch 1,- EUR/mesiac by NBS mala dostatočne kryté všetky výdaje. Týmto opatrením vzniknú obrovské úspory občanov, firiem a štátu spojené s bankovými službami. Tak isto môže NBS spravovať 2: dôchodkový pilier (cca 13 miliárd) a môže poskytovať z týchto peňazí Hypotekárne úvery. Úroky z týchto úverov sa budú priamo pripisovať sporiteľom v 2 pilieri a nebudú z toho provitovať iné subjekty, zároveň z týchto peňazí NBS môže financovť štátne investície (nemocnice, diaľnice..) Všetky platby od štátu a do štátu nebudú podliehať súkromným bankám (obrovská úspora) Zároveň bude možné presne zistiť, kto a koľko štátu dal a koľko z neho zobral.

 

 

12. Mnohí z vás si všimli, keď je nejaká významnejšia udalosť, oslavy, výjazdy vlády a podobné štátne udalosti, koľko vládnych áut s vysokými štátnymi úradníkmi, ochrankármi, policajných doprovodov a podobných zbytočných vymožeností sa zúčastňuje na týchto udalostiach. Koľko zbytočných peňazí musia občania zo svojho zbytočne vyhodiť. (Vo Švajčiarsku ministri aj prezident jazdia s MHD do práce.) Preto tento papalášizmus treba zastaviť a nahradiť ho spoločnými turistickými autobusmi.

 

13. Naše zdravotníctvo je veľmi finančne poddimenzované, čomu zodpovedá aj jeho úroveň. Hlavnou príčinou je, že nemocnice, polikliniky, občania nakupujú zdravotný tovar a služby od stoviek sprostredkovateľov a spriaznených firiem. Preto dochádza k tak drahému zdravotníctvu, opäť na úkor občanov, ktorí za svoje peniaze nedostanú adekvátnu starostlivosť. Preto je potrebné, aby štát nakupoval technické zariadenie, lieky priamo od výrobcov a to pri zverejnených zmluvách, aby sa verejnosť mohla presvedčiť o cenách. Všetky potrebné zdravotné služby pre zdravotníctvo si opäť bude zdravotníctvo zabezpečovať samo a nie nakupovať od umelo vytvorených súkromných spoločností.

 

14. Slovenské orgány štátnej správy vyplatili stovky a stovky miliónov EUR na digitálnu správu a ročne ďalšie stovky miliónov na aktualizáciu a to bez vlastníckeho vzťahu k týmto programom. Výsledok je, že jednotlivé zložky nevedia medzi sebou komunikovať a úroveň styku štátnej správy s občanmi je veľa rokov pozadu. Slovensko má veľa vysokých škôl, ktoré by mali povinne v rámci vzdelávania vyvíjať štátny softvér a namiesto zbytočne vyhadzovaných peňazí spriazneným firmám, musí štát dávať týmto vysokým školám dostatočné množstvo financií a v rámci vzdelávania vytvárať hodnoty pre Slovensko a nie podporovať jalové vzdelávania.

 

15. Hazard je na Slovensku veľmi rozšírený. Je podporovaný, trpený a tiež nenávidený. Následne sa nemalé štátne prostriedky vynakladajú na jeho liečbu. Aby všetci občania nemuseli doplácať na tento hazard, je potrebné všetky legálne hazardné činnosti zaťažiť spotrebnou daňou, ako je to pri palivách, alkohole a tabaku. Kto to chce užívať, nech si to platí.

 

16. Vieme, že väčšina sprivatizovaných podnikov, ktoré sa predali zahraničným investorom, ale aj iné firmy konsolidujú svoje podnikanie hlavne zvyšovaním nákladových položiek (aj fiktívnych) teda sprostredkovaním, poradenstvom a pod. pračkám. Tým sa znižuje základ dane a tým sa znižujú dane a teda príjmy do štátneho rozpočtu. Takto obrovské peniaze odchádzajú mimo štátny rozpočet. Preto treba zmeniť zákon u účtovníctve tak, aby poradenstvo a sprostredkovanie nebolo odpočítateľnou položkou.

 

17. Na Slovensku sa každé 4 roky mení vláda a s nimi väčšina úradníkov, ktorých si dosadzuje nová politická strana veľakrát ako odmenu za volebnú kampaň alebo je to rodinný priateľ a pod. To má za následok, že každý nový dosadený pracovník väčšinou nemá skúsenosti a tak sa 1-2 roky zaúča a veľa tvorivej práce neurobí a snaží sa odvádzať podiel za dosadenie. Následné roky už sa pripravuje na to, že ho čoskoro nahradí iná strana a pod. Preto je dôležité zaviesť pre takýchto úradníkov definitívu, aby si boli istí, že už ich iná politická strana nevymení, nemusia sa spovedať svojim dohadzovačom, ale občanom. Títo úradníci sa musia pravidelne vzdelávať a musia byť pravidelne testovaní z odbornej spôsobilosti, niečo podobne ako lekári a pod.

 

18. Bežné je, že konkurencia v podnikaní je neobmedzená a veľakrát sa stáva, že sa nejaká skupina podnikateľov dohodne a spoločne dvíhajú ceny, ale nie za účelom skvalitnenia služieb, alebo tovaru, ale za účelom zvýšenia zisku. Takto sa umele dvíhajú ceny a kúpyschopnosť občanov klesá. Štát musí vytvárať konkurenčné podniky za presne tých istých podmienok, vrátane platenia daní, ako majú ostatní podnikatelia. Potom nech rozhoduje trh spravodlivo a občan nech si vyberie, či chce lacný tovar, alebo službu jemu vyhovujúcu, alebo si priplatí za nadštandard u iného konkurenta za lepších podmienok. Týmto spôsobom štát nielenže dá prácu ľuďom na podpore, ale aj si vytvorý kapitál na kritie prípadných živelných katastrof, alebo na splácanie dlhov.

 

19. Dotácie, subvencie zahraničných krajín zničili nejedného podnikateľa vo viacerých odvetviach na Slovensku, čo nemalou mierou prispieva k tom, že nie sme sebestační a sme odkázaní na iné krajiny, za čo im musíme platiť, nehladiac na drahú dopravu, ktorú tiež naši občania musia zaplatiť. Preto je nevyhnutné zaviesť zákon, ktorý zaviaže každého dovozcu zo zahraničia doložiť na dovážaný tovar doklad vydaný vyvážajúcim štátom, že uvedený tovar nie je ich štátom dotovaný, alebo subvencovaný.

 

20. Celoplošné vyplácanie vianočných (13) dôchodkov, rodinných prídavkov a pod. je nežiaduci jav, na ktorý treba vybrať viac na daniach a rozdať aj tým, ktorí si to nezaslúžia. Zákonom treba stanoviť, aby sa celoplošne nevyplácali dôchodky, prídavky a pod.(solidárne príspevky), ale prísne adresne iba tým, ktorí sú na to najviac odkázaní, nie bohatým. To je zásada sociálneho štátu.

 

21. II. dôchodkový pilier na Slovensku vyberá a spravuje cca 12 miliárd EUR vybraných od občanov (cca 1.5mil). Tieto peniaze následne správcovské spoločnosti investujú do rôznych súkromných fondov, ktoré tiež potrebujú zarobiť na peniazoch slovenských sporiteľov a preto výnosy sú také, aké sú, keďže väčšina zisku ide zahraničným investorom. Preto zákonom treba prikázať správcovským spoločnostiam, aby v prvom rade investovali do štátnych investícií, ako sú diaľnice, nemocnice, nájomné byty a pod. Nech teda na nasporených peniazoch a výstavbe diaľnic nezarábajú iné zahraničné súkromné spoločnosti, ale naši občania.

 

22. Občania nemajú možnosť podieľať sa na spolurozhodovaní o chode vlastnej krajiny. Nie sú vytvorené technické podmienky, hoci IT je na špičkovej úrovni, ale ani nie je vôľa politikov, aby sa občan k niečomu mohol vyjadrovať, aby občan mohol pozerať politikom do karát. Treba zákonom zabezpečiť, aby sa aj občania povinne vyjadrovali a rozhodovali jednoduchým spôsobom ÁNO/NIE cez mobilnú aplikáciu alebo cez terminály. Aby nadpolovičná väčšina občanov prevzala na seba zodpovednosť a jednoduchým spôsobom rozhodla o dôležitých veciach, a nie iba niekoľko poslancov. Občania sú povinní chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo (čl.44 Ústavy ) Právo voliť nemá na Slovensku cca 1.1 mil. občanov.
Ostatní sú povinní chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo (čl.44 Ústavy ) teda súpovinní aj voliť.
Povinné hlasovanie dáva plnú legitimitu od všetkých voličov a jedine to je spravodlivé.
Nie je možné, aby človek dostal 1 800 hlasov zo 4.4 miliónov a aby určoval zahraničnú politiku Slovenska. Hlasovanie je teda občianskou povinnosťou ako platenie daní a rešpektovanie ostatných zákonov a iba plná účasť môže zaručiť, že zvolení štátní uradníci budú legitímní ako aj  ich odvolanie bude legitímne. Myslíme si, že spravodlivejší spôsob legitimity vysokých štátnych úradníkov neexistuje.Tým pádom korupcia v riadení štátu niekoľkomi politikmi už nebude. Preto je potrebné povinné hlasovanie, tak ako je tomu v 25 krajinách sveta, kde voliči musia chodiť k urnám pod hrozbou pokuty a väzenia. (lepšie by bolo riešenie,  prichádzať o benefity ktoré by štát ponúkal a volič ktorý by nehlasoval by prichádzal o tieto štátne benefity. Jedným z benefitov by bol ušetrený štátny príspevok cca 100 miliónov, ktorý dostanú politické strany za umiestnenie a ich činnosť)  U nás by hlasovanie bolo pohodlné, kdekoľvek z domova, z dovolenky a to pomocou mobilnej aplikácie. Takémuto rozhodnutiu musí predchádzať informovanosť občanov o kladoch a záporoch predkladaných návrhov na základe ktorých sa môžu rozhodnúť. Možné technické riešenie je popísané tu.

 

23. Na Slovensku máme jednu štátnu poisťovňu a dve súkromné. Všetky tri preplácajú zdravotným zariadeniam takmer všetky tie isté úkony, niektoré poisťovne ponúkajú drobné bonusy, iné zas iné bonusy. Občan sa nevie rozhodnúť, ktorú poisťovňu si vybrať. Neustále prebieha migrovanie klientov z jednej poisťovne do druhej, na čo sú vynakladané zbytočne veľké peniaze. Inokedy je vyčítané, že poisťovne majú vysoké zisky z verejných peňazí a pod. Preto je treba prijať zákon, aby každý občan bol povinne poistený v štátnej poisťovni a podľa svojich možností sa pripoistil v ktorejkoľvek súkromnej poisťovni, ktorá bude poskytovať nadštandardné služby. Tak ako je napr. povinné zmluvné poistenie na autá (PZP) a havarijné, alebo povinná sociálna poisťovňa a následne dobrovoľný druhý a tretí pilier v dôchodkovom poistení.

 

24. Vzhľadom k vyše 30 ročným skúsenostiam s riadenia štátu rôznymi politickými stranami závislích na svojich sponzoroch a pod plášťom rôznych ideológií, možno konštatovať že nemožno veriť politikom ktorí sa dostanú k moci a robia si čo chcú, nakoľko im to ústava dovoľuje(č.73) Preto je potrebné politikom zobrať moc a to aj takým spôsobom, že o ústavných zákonoch môžu rozhodovať iba všetci voliči. Tým všetci voliči preberú na seba zodpovednosť za svoje zmýšľanie a nastane spravodlivosť v riadení štátu. Tým pádom korumpovanie poslancov už nebude možné, nakoľko korumpovať 4.4 mil. voličov je takmer nemožné.  Návrh riešení je tu.

 

Paragrafové zneneie k otázke č.1

Referendová otázka ktorou sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

V čl.73 sa meni “(3) Územie Slovenskej republiky tvorí pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky jeden volebný obvod.” na nové zneneie:

“(3) Územie Slovenskej republiky tvorí pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 150 volebných obvodov”.

 

 

 

Paragrafové zneneie k otázke č.2

 

 

 

Paragrafové zneneie k otázke č.3

 

 

Paragrafové zneneie k otázke č.4

 

 

Paragrafové zneneie k otázke č.5

 

 

 

 

Viac informácií, ako umožniť aby aj občania mohli zo svojich mobilov demokratickým spôsobom navrhovať a rušiť zákony, voliť a odovolávať poslancom a vysokých štátnych predstaviteľov, čím sa razantne obmedzí politická moc a teda aj korupcia sa dočítate na našich stránkach.    www.nasevolby.sk

 

ĎAKUJEME